loader
logo

Условия за ползване

Този уебсайт се управлява от проектът uPlexa, свободна общност от индивиди, стоящи зад uPlexa. Посещавайки и ползвайки този уебсайт, вие се съгласявате с тези Условия за Ползване ("УзП"). Моля прочетете внимателноо и ако не се съгласявате с тях по какъвто и да било начин, тогава моля не ползвайте този сайт. Проектът uPlexa си запазва правото да публикува промени в УзП на този уебсайт по всяко време, и с вашето последващо ползване на този сайт, вие се съгласявате да се обвържете с новата версия на УзП. Ако някоя от промените в УзП е неприемлива, трябва да прекратите ползването на този сайт. В тези УзП, "проектът uPlexa" и "ние" се свързва с проектът uPlexa, а "Потребител" или "вие" се отнася за всеки посетител на този уебсайт. "uPlexa" се свързва с цифровата валута, която може да се използва от софтуерът достъпен на този сайт.

Сайтове и услуги

Ние не гарантираме достъпът или употребата на този сайт или услуга ще бъдат без прекъсвания и грешки и че Проектът uPlexa няма да е виновен за която и да е услуга, която може да не е достпъна или за недостъпност на сайтовете му и услугите му. Сайтът и услугите му могат да бъдат разширени, ограничени или променени по всяко време от Проекта uPlexa за да шпсрещне нуждите на своите клиенти, или по технически или други причини, без предизвестие или причина. Ние също може, по собствена преценка, по всяко време, да прекъснем осигуряването на услугата, временно или за постоянно, един или всички уеб сайтове, без известие. За да достъпите някое от съдържанията или функцийте на уеб сайта или услугите му, може да се наложи на потребителите да обновят или подобрят хардуера или софтуера в своите компютри. Ориект uPlexa не носи отговорност за всеки неуспешен опит да се достъписайтът или която и да е от неговите системи, частично или напълно, дали поради потребитеската система, Интернет мрежата или друга причина.

Непълнолетни

Ние не предоставяме информация или услуги на непълнолетни. Ако сте под 18, можете да ползвате този сайт само с активното участие на родител, настойник или друг съблюдаващ възрастен.

Без съвети за инвестиране

Този сайт не предлага индивидуални или специални правни, данъчни, финансови или инвестиционни услуги. Тъй-като всяка ситуация е индивидуална, трябва да се консултирате с квалифициран специалист преди да правите финансови решения. Тъй-като uPlexa е предназначена за ползване като посредник при размяна, нищо от този сайт не се смята за инвестиционен съвет или приканване за покупка, притежание, инвестиране или ползване на uPlexa.

Ограничения в съдържанието

Ние не даваме гаранция за точността, пълността или качеството на информацията на този сайт, която е предоставена като "AS-IS" и "AS AVAILABLE" на отговорност на Потребителя. Тази информация може да бъде предоставена от трети страни и проектът uPlexa не новси отговорност за каквито и да е грешки, пропуски или неточности в съдържанието на сайтът. Информацията предоставена на този сайт не е еднакво подходяща за всеки. Някои елементи са подходящи само за определени части на света и може да не са адекватни или съгласувани със законите, правилата и правните изисквания в други страни. Ваша отговорност е да определите как и в каква степен ползваната от вас информация и услуги ще бъде техническии правно възможна на територията на която възнамерявате да ги ползвате. Съветваме ви да проверите всяка информация преди да я използвате за всяка лична, финансова или бизнес цел. В допълнение, мненията, вижданията изразени под каквато и да е форма на този сайт са лични за автора(ите) на статията и не отразяват мненията на проекта uPlexa. Съдържанието на и услугите му могат да бъдат променяни по всяко време от нас, без предварително известие или причина и проектът uPlexa не е обвързан със задължения да ви уведомява за каквито и да било корекции или промени по което и да е съдържание на сайта.

Права за собственост и лиценз

Този уебсайт и съдържанието му са защитени от авторски права, търговска мара и други закони за собственост. За подробности, моля обърнете се към нашата секция Авторски права.

Съдържание от трети страни

Всякакви препоръки, мнения, съвети, продукти или предложения за услуги или друга информация или съдържание публикувано на или чрез този сайт от трети страни ("Съдържание от трети страни") са единствено на техните създатели а не на проектът uPlexa, което не гарантира тяхната точността, пълнотата, достоверността или ползата на съдържание от трети страни. Отговорност на потребителя е да оцени Съдържанието от трети страни и проектът uPlexa няма да бъде отговорен за всякакви щети или загуби причинени поради това, че потребителят е разчитал на Съдържание от трети страни.

Материали публикувани от потребители

Публикувайки или изпращайки някакъв материал на този сайт, включителновъв форума, вие предоставяте на проектът uPlexa валидно в цял свят, напълно платено и не-изключително разрешение да позволите вашият материал да бъде редактиран и показан от проектът uPlexa на неговия уебсайт, достъпвано от потребители, за целите и по условията от УНП, (b) съгласявате се да не държите отговорни проектът uPlexa и неговите потребители от каквито и да било искове или изисквания направени от които и да било трети страни, възникнали от ползването на вашите материали, и (c) потвърждавате, че вие притежавате или имате правото да публикувате материалите, че материалите са точни, че използването на материалите на сайта на проектът uPlexa не нарушава никакви закони, че материалите няма да причинят нараняване на който и да било човек. Проектът uPlexa ще има правото да използва името ви във връзка с публикуваните от вас материали.

Вируси и зловреден код

Проектът uPlexa взима много предпазни мерки за да сме сигурни, че файловете достъпни за сваляне чрез този сайт не са подправени, и където е подходящо сме представили SHA хашове за крайните потребители да потвърдят, че са свалили верният файл. Въпреки това, проектътThe uPlexa не гарантира, че файловете предоставени за сваляне чрез този сайт ще са незаразени от вируси или друг код, който може да има заразни или унищожителни свойства. Вие сте отговорни за внедряването на достатъчни процедури или проверки за да достигнете вашите изисквания за цялост, сигурност и точност на входящата и изходящата информация, и за поддръжката на външни за този сайт средства за възстановяване на каквато и да било изгубена информация. Почти винаги е желателно да проверявате SHA хашовете на файловете, които сте свалили. А ако се съмнявате, помислете за Компилиране на uPlexa от изходният код.

Спонсори и рекламодатели са НЕ желани

Въпреки, че търсим партньорство с качествени компании, ние не сме отговорни за за каквито и да е твърдения или презентации направени от спонсоври и рекламодатели. Проектът uPlexa не преглежда, препоръчва продуктите и ли услугите на която и да е компания, спомената на този сайт. Ние няма да сме отговорни за щети от какъвто и да е характер, произтекли от неправилната употреба на всякаква лична информация или данни, подадени от вас на спонсор или рекламодател.

За удобство на потребителите, сайтът и услугите на проектът uPlexa може да предоставят връзки към други сайтове и ресурси. Тъй като ние не преглеждаме и нямаме контрол над тези таквиа сайтове и ресурси, проектът uPlexa няма да бъде отговорен или задължен от избраното съдържание, продукти, услуги или информация в такива сайтове или ресурси. Включването на такива връзки не означава че подкрепяме , препоръчваме, одобряваме, асоцираме се със или които проектът uPlexa спонсорира свързаните сайтове, ресурси и техните оператори и собственици. Когато изберете връзка, може да напуснете нашият уебсайт. Информацията предоставена на сайтовете на трети лица може да има определени ограничения за ползване или разпространение, които може да се различават от нашите УзП.

Зони защитени с парола

Някои зони от сайтът на проектът uPlexa ("Зони защитени с парола"), предимно форумът на uPlexa, са защитени с паролаи са достъпни само за регистрирани във форума на uPlexa потребители. Регистрацията изисква от потребителите да изпълнят регистрационният процес докрай. Проектът uPlexa си запазва правото да откаже регистрация или достъп до зони защитени с паролаза всеки потребител. Проектът uPlexa взема разумни мерки за да осигури сигурността на зоните защитени с парола но не може да гарантира абсолютната сигурност на информациятаили комуникацията в тези зони. Потребителите са отговорни за поддържането на сигурността на паролата, която са задали и трябва да ни уведомят ако смятат, че сигурността на паролата или потребителският им профил са нарушени или са станали обект на неразрешена употреба. Допълнителна сигурност на профила е достъпна чрез ползването на GPG проверка, и всички потребители на зоните защитени с парола са насърчавани да се възползват от този допълнителен слой за защите. Проектът uPlexa няма да носи отговорност за всякаква загуба възникнала в резултат на неупълномощени лица, които използват паролата на Потребителя.

Забранено поведение

Следните дейности са абсолютно забранени:

  Поверителност

  Този уебсайт може да събира лична информация от някои потребители. Понеже проектът uPlexa уважава поверителността на личната информация на своите потребители, той е установил Политика на поверителност за да защити вашата лична информация.

  Комуникация

  Когато посетите нашият уебсайт или ни изпратите имейл, отговорите ни ще бъдат чрез имейл. Всички договорки, известия и комуникации, които предоставяме чрез имейл ще удовлетворят всички правни изисквания, които са писмени и доставени до вас. Проектът uPlexa ще има правото да разкрие всеки имейл изпратен от потребител, или всеки предизвикващ възражения материал, за да се придържа към правният процес или за да защити правата или собствеността на проектът uPlexa, клиентите му, доставчиците и потребителите.

  Без финансови услуги uPlexa

  Този сайт не съхранява, продава, купува, изпраща или получава uPlexa. Всички дейности свързани с притежанието и трансфера на валутата uPlexa става през децентрализираната мрежа uPlexa, в която този уебсайт не участва.

  Без отговорност за загуба на uPlexa

  Проектът няма да бъде отговорен за всякакви щети, искове или загубивъзникнали при ползването на uPlexa, включително действията или бездействията или събитията свързани с трети лица, проблеми със сигурността по време на ползването ня който и да е софтуер или услуга, свързани с uPlexa, технически проблеми, възникнали по време на ползването на uPlexa софтуер или услуга, софтуер или повреда на информация, възникнали по време на ползването на който и да е uPlexa софтуер или услуга, или потребителска грешка по времена ползването на uPlexa софтуер или услуга.

  ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯ

  ПРОЕКТЪТ UPLEXA СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРАЗЕНИ ИЛИ НАМЕКНАТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРИГОДЕН ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЗИ УЕБСАЙТ И УСЛУГИТЕ МУ, ТОЧНОСТТА, ЗАВЪРШЕНОСТТА, ВРЕМЕВИТЕ ЛИНИИ ИЛИ ДОКОЛКО ПРЕСНА Е ИНФОРМАЦИЯТА ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ, ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН И С КАКВАТО И ДА БИЛО ЦЕЛ.

  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЩЕТИ В ПОСЛЕДСТВИЕ

  пРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕСТВА ПРОЕКТЪТ UPLEXA НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА ВСЯКАКВИ СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПОСЛЕДСТВИЕ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ЩЕТИ, ПРОИСТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ КОЯТО И ДА Е ОТ УСЛУГИТЕ МУ ИЛИ НЕГОВОТО СДЪРЖАНИЕ ИЛИ ЗАГУБАТА НА ИНФОРМАЦИЯ. дОРИ АКО ПРОЕКТЪТ UPLEXA Е ПИЛ ПОСЪВЕТВАН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, И ДАЛИ Е ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, НЕНАДЕЖДЕН ПРОДУКТ ИЛИ СТРИКТНИ ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ ДРУГОЯЧЕ.

  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКАЗ

  тЪЙ-КАТО НЯКОЙ ЮРИСТДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОТКАЗА ОТ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЕЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОГРАНИЧЕНИЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПОСЛЕДСТВИЕ ИЛИ СЛУЧАЙНО, В ТАКИВА ЮРИСДИКЦИИ ПРОЕКТЪТ UPLEXA НОСИ ОТГОВОРНОСТ ДО НАЙ-ДАЛЕЧНАТА СТЕПЕН РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

  Общи

  Тези УзП (условия за ползване) и всички приложими такива, съставляват цялото съглашение между всеки потребител и проектът uPlexa, управлявайки достъпът на Потребителя до и употребата на уебсайта и неговите услуги и заместват всички предишни съглашения относно предмета на тази тема. Тези УзП ще се управляват от законите на република Южна Африка без да отдават следствие на които и да било принципи в законите. Всеки потребител признава и се съгласява с не-изключителната юрисдикция на съдилищата на Западен Кейп, Южна Африка. При неизпълнение на потребител или проектът uPlexaда упражни което и да е свое право или да се съобрази с част от УзП, няма да настоява за такова право или обезпечение. Ако която и да е мярка в УзП е сметната от съд от компетентна юрисдикция за невалидна или неприложима, съдът ще повлияе на намеренията отразени в мерките до степен, която е възможна, и всички други УзП ще останат в пълна сила и ефект. Волята на проектът uPlexa и на всеки потребител е, че тези УзП и приложимите Условия за услуга са били подготвени на английски.